martes, 7 de octubre de 2014

CONCENTRACION CONTRA EL TTIP-TTIParen AURKAKO ELKARRETARATZEA DONOSTIAN     Este sábado 11, a las 18.00 los comunistas donostiarras estaremos presentes en la concentración que se va a realizar en el Bule contra el TTIP, o lo que es lo mismo , el Tratado Transatlántico de Libre Comercio, un acuerdo económico que se está negociando a espaldas de los ciudadanos entre EEUU y Europa.  El Gran Capital como de costumbre, nos vende con bellas palabras (libre, libertad, etc.) lo que en realidad no es sino un tratado que sólo beneficiará a unos pocos, los peces grandes.

 

     Por eso animamos al conjunto de la ciudadanía a manifestar su rechazo a este acuerdo en la concentración del sábado.


MANIFIESTO/MANIFESTUA
TTIP-ARI EZEZKORAKO MANIFESTUA

Pertsonak, ingurugiroa eta demokrazia, etekin ekonomikoa eta korporazioen eskubiden aurretik
1 . Zeintzu gara?

Gizarte zibil erakundeez osatua dagoen kanpaina bat gara, zeintzuei Komertzio eta Inbertsio Transatlatikorako Itunak (Transatlantic Trade and Investment Partnership ingelesez–TTIP) eta Kanadarekin akordioak (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA) delakoek kezkatzen gaituen, gizartearentzat mehatxu larriak izan baititzake gure ustetan. Interes publiko anitzak ordezkatzen ditugu, ingurugiroaren babesa, osasun publikoa, nekazaritza, kontsumitzaileen eskubideak eta nekazal eta elikagai arauen babesa, arau sozial eta laboralak, langileen eskubideak, emakumeen eskubideak, bai eta menderakuntza patriarkalaren aurkako borroka, informazio publikoaren eskuragarritasuna, eskubide digitalak eta oinarrizko zerbitzu publikoen defentsa, hezkuntza, finantza sistemen kontrol publiko eta soziala, animalien ongizatea, etab. barne.

TTIP-aren inguruko negoziazioei uko egiteko konpromezua dugu, eztabaida politiko garden eta demokratiko bat berma dezagun. Akordio guztiek interes publiko eta gure amankomunean dugun etorkizunerako baliagarri behar lukete.

2 . Zer da TTIP-a?

TTIP-a Europar Komisioa (Europar Batasuneko estatuak) eta Estatu Batuetako gobernuen artean hitzartzen ari den akordio bat da. Ez dira zerga bidezko komertzioaren aurkako muga hutsak, zeintzuk orokorrean oso baxuak diren Europar Batasuna (EB) eta Estatu Batuen (AEB) artean. Batez ere, legedi, arau, eskubide korporatibo eta inbertsio bermen ingurukoa da. TTIP-ak helburu bezala, zuzeneko inbertsioa eta beharrezkoak ez diren oztopo burokratikoak kentzea du Atlantikoaz alde bietako enpresek merkatua eskuragarri izan dezaten.

Dauzkagun aztarnek – enpresa eta industriatik eratorriak, zeintzuk hitzarmenean parte hartzen ari diren – mugaz gaindiko zergen inguruko ikuspuntua eta araudiaren bateratzea desregulazioa bultzatzen ari direla darakuste. Ondasun intelektualaren ikuspuntu honek monopolioak bultatzen ditu, baita eskubideak eta estandarrak gutxitzea ere. Balizko onura ekonomikoek ez dute oinarri sendorik, eta edozein kasutan, bazterrekoak dira gizartearentzat orokorrean, akordioaren babesleek kontatzen dutenaren arabera. Haratago, akordioak EB, AEB eta mundu osoan borroka demokratiko luzeen bitartez lortutako eskubide garrantzitsuak kolokan jartzen duela dirudi.

Negoziazioak modu itxian burutzen ari dira, galdeketa irekirik gabe. Parlamentu nazionalak ez dira jakinararazten Hitzarmen komisioaren bileretako txostenak. Argitaratutako –edo filtratutako- informazio apurrak ezinegon nabarmenasortzen digu.

3 . Zerk kezkatzen gaitu?

• Gardentasun eta bide demokratiko falta, zeintzuek gizarte zibilari negoziazioak jarraitzen eta interes publikoak bermatzea ezinezko egiten dieten. Gaur egun negoziazio hauek ez dira bidezkoak: zenbait talde enpresarialek informazioa eskuragarri dute, negoziazioak baldintzatzeko dagozkien aukerekin.

• inbertsioen babesa, eta zehazki, Estatu eta Inbertsoreen arteko Arazo Konponketarako Mekanismoaren inguruko atala (EIAKM). EIAKM-k inbertsoreei eskubide bereziak ematen dizkiete, Estatuak epaietan sartzeko, erabaki demokratiko batek –instituzio ordezkariren batena eta interes orokorrerako – inbertsoreen etekin ekonomikoa, edota gaur eguneko edo etorkizuneko etekinak, kaltetu ditzakeenean. Mekanismo hauek epaimahai nazionaletatik gaindiko erabakietan oinarritzen dira. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Modu horretan, sistema legal nazionaletan eta gizartearen burujabetza demokratikoan eragiten dute, interes publikoa duten lege eta politikak ezinduaz.

• Gobernuan egitura antidemokratiko berrien sorrera, baita helburu bezala “erregulazioak armonizatzea” duten prozeduren sorrera, Erregulazio Elkarlana Kontseilua kasu baterako.Egitura hauek TTIP-aren kontestuan hartutako erabakiak modu demokratikoan hautatu gabeko burokrata jakinek eta talde enpresarial haundiek modu isilean behin eta berriz mehatxatzea baimentzeko egiturak dira. Egitura ez-demokratiko hauek interes publikorako sortutako arauen aurka, edota etorkizunean hobekuntzak egitearen aurka egiteko tresnak dira, beraien beharra eta agintari publikoak alde batera utzita. Ondasun intelektual eskubideen indartu nahi izateak ere kezkatzen gaitu, orain dauden moduan, oinarrizko eskubideen aurkakoak baitira, hara non, osasuna, hezkuntza, kultura eta adierazpen askatasuna

4 . Eskakizunak eta babestutako helburuak:

Solidaridade internazionala, justizia soziala, ingurugiro eramangarritasuna, eta giza-eskubide guztien errespetua oinarritzat hartuta, Estatu Batuak, Europar Batasuna eta bestelako herrialdeekin lanean dihardugu, zera eskatuaz:

a) Berehalako gardentasuna: publikoak egingo dira negoziazioaren inguruko Komisioaren textuak, eta baita negoziazioaren inguruko dokumentuak, debate publiko ireki bat baimentzeko helburuz.

b) EIAKM -ari EZ: neurri hauen aurka gaude, eta tinko dihardugu gure gizarte eta herrien erabakiak hartzeko burujabetza babestuaz, erabakiak hartu eta interes publikoa hobetzeko, denon ongizatea interes pribatuen aurretik jarriaz.

c) Erregulaziorako Elkarlan Kontseiluari EZ: operazio komertzialaren erregulazio orok, komertzio baldintzek eta produktu ekoizpenerako estarndarrak ezartzea modu demokratikoan kontrolatutako organuen esku beharko luke.

d) Deserregularizazioa eta babes eta interes publiko zerbitzuen aurka egiteari EZ:kontsumitzaile eta osasun publikoaren arau sozial eta laboralak, ingurugiroaren babesa, errekurtso naturalen berriztatzea barne, animalien ongizatea, elikagaien arau sanitarioak, eramangarriak diren nekazal-erabilerak, informazioaren eskuragarritasuna, kultura eta medikuntza, finantza-merkatuaren erregulazioa, datuen babesa eta beste zenbait eskubide digitalak barne. Estandarren errekonozimendua ez da onargarria demokratikoki erabakitako babes neurriekin talka egiten baitu. Printzipioa kontuz ezartzen dela bermatu behar da.

e) Ez dago zerbitzu publikoak pribatizatzean baino deserregulazio okerragorik. Kalitatezko hezkuntza unibertsalki eskuragarri izatea eskatzen dugu, osasunari arreta, eta beste zerbitzu publiko batzuk gizartearen ongizaterako bide bezala ikusten ditugu. Lan-eskeintza lokala eta ekonomia lokalak bultzatzen dituen kontratazio publikoa, diskriminazio pisiboa, ekonomia eramamangarria, pertsoen zaintzari arreta eta interes publikoari zerbitzua bultzatu nahi ditugu.

Zentzu honetan alor desberdinetan zerbitzu publikoen pribatizazioak bizi-kalitate eta emakumeen lan-baldintzetan izango dituen ondorioak kontutan izan behar ditugu.

f) Ingurugiroarekin eramangarriak diren nekazal-erabileren sustapena, eta familia-mailako nekarazaritza bultzatzea.
g) Erakunde publikoek botere politiokoa eta zenbait sektore sentikorren babeserako ahalmena gorde behar dute, gure bizi-kalitaterako arauen alde eginaz. Ingurugiro eta lan alorretako arau internazionalak errespatatu behar dira. Lan arauen behin eta berrizko hausturak isunak jaso beharko lituzke.

Azkenik, gure herrien erlazio eta politika komertzialen eraikuntza bultzatzen dugu, lehenik pertsonak eta gure planeta jarrik dutenak, eta zer bermatuz:

• Hausizinezko giza-eskubide unibertsalak, elikadura egoki, osotasun fisikoa, ura, osasuna, sexu eta ugaltze eskubideak, osotasun psikikoa, arropa, etxebizitza, hezkuntza, babes soziala, mobilitatea, kultura, aisia eta ingurugiro garbia;

• funtsezko lana, jendeari modu egokian bizitzea baimenduko diona, irabazi egokiak eta eskubide laboralak barne;

• Haurrak izatea, zerbitzu lan informalak eta gizarte eta pertsonei egindako zerbitzuak errekonozitzea. Ondasunen banaketa ekitatiboa bermatzea, baita berrantolaketa sozioekonomikoa ere, eguneroko etxeko lanak emakumeen gain egon ez daitezen, emakume eta gizonezkoen soldaten berdintasuna faboratuz;

• karbono igorketa baxuagoa bematzeko ekonomia bateranzko trantsizioa, gehiegizko kontsumoan oinarritu gabea, baizik eta errekurtsoen neurriko erabilera batean, eta bizimodu on bat bermatuaz eta beste pertsona batzuk eta etorkizuneko belaunaldien ongizatea, nekazaritza, flora eta fauna arriskuan jarri gabe;

• Erabaki-hartzearen behin betiko demokratizazioa;

• pobreziaren aurkako borroka, solidaridade neurri berriak ezartzea eta gizonezko eta emakumezkoen eskubideen bateratzea, baita beste herrialde batzuetako pertsonekin eta errefuxiatu eta etorkinen eskubideak onartuaz.;

• ingurugiro-ongizate, ongizate ekonomiko eta sozialaren igoera globala.
 

 Manifiesto ¡NO al TTIP!

Las personas, el medio ambiente y la democracia antes que los beneficios y los derechos de las corporaciones
1 . ¿Quiénes somos?

Somos una campaña formada por movimientos sociales, organizaciones, colectivos, plataformas y asambleas ciudadanas que comparten una profunda preocupación por las diversas amenazas que plantean el Tratado Transatlántica de Comercio e Inversión (Transatlantic Trade and Investment Partnership - TTIP, por sus siglas en inglés, también conocido como Tratado de Libre Comercio Transatlántico o TAFTA) y el Tratado Unión Europea con Canadá (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA). Representamos intereses públicos muy diversos, incluyendo la protección del medio ambiente, la salud pública, la agricultura, los derechos de lo/as consumidore/as y la protección de las normas alimentarias y agrícolas, las normas sociales y laborales, los derechos de las personas trabajadoras, los derechos de las mujeres y la lucha contra la dominación patriarcal, el acceso público a la información y los derechos digitales y la defensa de los servicios públicos esenciales como la educación y el control público y social de los sistemas financieros, el bienestar animal, entre otros.

Tenemos el firme compromiso de rechazar las actuales negociaciones sobre el TTIP, para garantizar un debate político transparente y democrático. Todos los acuerdos deben servir al interés público y a nuestro futuro común.

2 . ¿Qué es el TTIP?

El TTIP es un acuerdo de gran alcance que se está negociando actualmente entre la Comisión Europea (en nombre de los Estados miembros de la Unión Europea -UE) y el gobierno de los Estados Unidos de América (EUA). No se trata de las barreras al comercio como los aranceles, que ya son en general muy bajos entre la UE y EUA. Se centra sobre todo en los reglamentos, normas, derechos corporativos y garantías de inversión. El TTIP tiene como objetivo, supuestamente, facilitar la inversión directa y la eliminación de obstáculos burocráticos innecesarios para el acceso al mercado para las empresas de ambos lados del Atlántico.

Los indicios de los que se dispone -provenientes de las empresas y la industria que está participando de alguna manera en las negociaciones- revelan que el enfoque sobre las barreras no arancelarias y la convergencia de la reglamentación entre ambas partes se está utilizando para impulsar la desregulación, una visión de los derechos de propiedad intelectual que sólo fomentan monopolios, y una carrera para igualar derechos y estándares a la baja. Los supuestos beneficios económicos no tienen fundamento y, en cualquier caso, son marginales para la sociedad en general, incluso en el caso de que fuera cierto lo que cuentan los defensores del acuerdo al respecto. Más bien todo indica que los objetivos del acuerdo amenazan importantes derechos adquiridos en las largas luchas democráticas y los intereses sociales de la ciudadanía de la UE, de los EUA y del resto del mundo.

Las negociaciones se están haciendo a puerta cerrada, sin una consulta pública efectiva. Los parlamentos nacionales no son informados sobre los detalles de los textos de negociación de la Comisión. Los fragmentos de información que han sido publicados -o filtrados- generan considerable inquietud. 

3 . ¿Qué nos preocupa?

• La falta de transparencia y de procedimientos democráticos, lo que hace imposible a la ciudadanía y a la sociedad civil seguir las negociaciones para garantizar que los intereses públicos están siendo protegidos. Actualmente estas negociaciones están muy sesgadas: grupos de presión empresariales tienen acceso privilegiado a la información y oportunidades para influir en las negociaciones.

• El capítulo propuesto sobre protección de inversiones y en particular la inclusión de una disposición sobre el mecanismo de Solución de Diferencias entre el Estado y el Inversor (ISDS). El ISDS brinda a los inversores derechos exclusivos para demandar a los Estados cuando consideren que alguna decisión democrática -realizada por instituciones representativas y para el interés general- se considera que puede tener impactos negativos en sus ganancias presentes o futuras. Estos mecanismos se basan en juicios fuera de los tribunales nacionales. Con ello se socavan los sistemas legales de las naciones, así como la soberanía democrática de la sociedad para la formulación de leyes y políticas de interés público.

• La creación de nuevas estructuras antidemocráticas de gobierno, y de procedimientos que tienen como objetivo “armonizar las regulaciones” como el Consejo de Cooperación Regulatoria. Estas estructuras permitirían que las decisiones tomadas en el marco del TTIP sean constantemente presionadas en secreto por burócratas no electos y grandes lobbies empresariales. Estas estructuras no democráticas amenazan con rebajar importantes normas y reglas diseñadas para la protección de los intereses públicos, o prohibir futuras mejoras, independientemente de su necesidad y del mandato público. También nos preocupa el objetivo de fortalecer la protección de los “derechos de propiedad intelectual”, que tal como está planteado, ataca algunos de nuestros derechos básicos como la salud, la educación, la cultura y la libertad expresión.

4 . Demandas y objetivos compartidos:

Sobre la base de los valores de la solidaridad internacional, la justicia social, la sostenibilidad ambiental y el respeto de todos los derechos humanos, trabajamos con nuestros aliados en los Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo, exigiendo:

a) Transparencia inmediata: se harán públicos los textos de negociación de la Comisión, así como todos los documentos de negociación para permitir un debate público abierto y crítico sobre la TTIP y el CETA.

b) NO al ISDS: nos oponemos a estos mecanismos de solución de diferencias entre el estado y el inversor y mantenemos con firmeza la soberanía de nuestras sociedades y de nuestros pueblos para la toma de decisiones en la defensa y mejora del interés público y del bien común por encima de los intereses privados.

c) NO al Consejo de Cooperación Regulatoria: toda la regulación de las operaciones comerciales, las condiciones del comercio y el establecimiento de estándares de producción del producto deben estar en manos de los órganos y procesos controlados democráticamente.

d) NO a la desregulación y a la rebaja de los estándares de protección y al servicio del interés público: el nivel de las normas sociales y laborales, de los consumidores y de la salud pública, la protección del medio ambiente, incluyendo la regeneración de nuestros recursos naturales, el bienestar animal, las normas sanitarias de los alimentos y las prácticas agrícolas ambientalmente sostenibles, el acceso a la información y al etiquetado, la cultura y la medicina, la regulación del mercado financiero, así como la protección de datos y otros derechos digitales que se deben mejorar, y no «armonizar» hasta el más bajo común denominador. El reconocimiento mutuo de estándares no es aceptable en la medida en que socava los niveles de protección acordados democráticamente. Hay que garantizar que se aplica el principio de precaución.

e) No existe peor desregulación que la privatización de los servicios públicos. Defendemos el acceso universal a una educación de calidad, a la atención a la salud y otros servicios públicos como instrumentos para sostener la reproducción social de la vida y como una contratación pública que promueve el empleo local y las economías locales, la discriminación positiva, el emprendimiento social, la economía sostenible, el cuidado de las personas y al servicio del interés público.

En este sentido hay que tener presente que los efectos de la privatización de los servicios públicos en diferentes ámbitos tienen un especial impacto en las condiciones de vida y de trabajo de las mujeres.

f) La promoción de prácticas agrícolas sostenibles con el medio ambiente y la protección de la pequeña agricultura familiar.

g) Las instituciones públicas deben mantener el poder político y las estructuras necesarias para proteger ciertos sectores sensibles y salvaguardar las normas importantes para nuestra calidad de vida. Las normas laborales y ambientales internacionalmente acordadas deben ser respetadas. La violación continua de las normas del trabajo debe ser objeto de sanciones.

Finalmente defendemos la construcción de unas relaciones y políticas comerciales entre nuestros pueblos que pongan en primer lugar las personas y el planeta, garantizando:

• los derechos humanos universales e inalienables de todas las personas, incluidos los derechos a una alimentación adecuada, agua, salud, derechos sexuales y reproductivos, integridad física y psíquica, ropa, vivienda, educación, protección social, movilidad, cultura, ocio y un medio ambiente limpio;

• un trabajo decente, que permita a la gente vivir una vida digna, incluyendo una renta adecuada y los derechos laborales;

• el reconocimiento del trabajo reproductivo y del cuidado y de los trabajos informales de servicio a las personas y a la comunidad. Garantizar una redistribución equitativa y una reorganización socioeconómica, de forma que no recaigan en exclusiva en las mujeres las tareas del bienestar cotidiano, así como la igualdad de salarios para hombres y mujeres;

• una transición a una economía de bajas emisiones de carbono, que no se base en un consumo excesivo, sino en el uso social y ecológicamente responsable de los recursos, y que permita una vida digna sin poner en peligro el apoyo de otras personas, generaciones futuras, así como de la agricultura, de la flora y la fauna;

• lograr una democratización significativa en todos los niveles de toma de decisiones;

• la lucha contra la pobreza y el establecimiento de nuevas relaciones de solidaridad y equidad entre hombres y mujeres y con las personas de otras regiones y el respeto de los derechos de las personas refugiadas e inmigrantes;

• el aumento global del nivel de bienestar económico, social y ambiental.

EL TTIP TE VA A AFECTAR
INFORMATE SOBRE EL TTIP
DI NO AL TTIIP

Informazio gehiago/ Más información: http://noalttip.blogspot.com.es/

No hay comentarios:

Publicar un comentario